Ostali razpisi

Javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
–  spodbujanje financiranja projektov in poslovnih
procesov gospodarstva,
–  omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine