Ostali razpisi

Javni razpis »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Kompetenca v predmetnem
razpisu zajema znanje, spretnost in odnos.
Glavne aktivnosti so:
1. priprava Kataloga kompetenc;
2. opredelitev različnih poti usposabljanj;
3. razvoj programov usposabljanja;
4. pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev
projekta;
5. izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih
delavcev;
6. spremljanje in evalvacija;
7. predlogi za sistemsko umestitev rezultatov;
8. letna mednarodna konferenca;
9. promocija in diseminacija;
10. vodenje projekta;
11. zagotavljanje kakovosti.

Aktivnosti so podrobneje opisane v Prilogi 1 tega javnega razpisa.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022140.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine