Ostali razpisi

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2022

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2022.

2. Višina razpisanih sredstev

Razpisana sredstva v letu 2022 skupno znašajo 200.000,00 EUR, od tega je:

– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin namenjenih 170.000,00 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 30.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij (stroški dela, povračila stroškov v zvezi z delom, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki ipd.), in pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet
tega razpisa, za kritje stroškov gostinskih storitev.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022137.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine