Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za oddajo v upravljanje Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za oddajo v upravljanje Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR VKD 2022).

Predmet javnega razpisa je izbor upravljavca javne kulturne infrastrukture, muzejsko urejene rojstne hiše dr. Franceta Prešerna, Vrba 2, in muzejsko urejene rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja, Doslovče 15, oboje v Občini Žirovnica.

Okvirna vrednost razpisa je za celotno obdobje na letni ravni do 20.000 €, namenjena sofinanciranju programa večje prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov ter pokrivanje investicijskega vzdrževanja s soglasjem ZVKDS in potrjenega programa za vsako leto posebej. Razpis bo trajal od 28. 10. 2022 do 29. 11. 2022.

Besedilo javnega razpisa bo 28. 10. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine