Ostali razpisi

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem leposlovnih del, samozaposlenim v kulturi za leto 2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij
avtorjem in prevajalcem leposlovnih del, samozaposlenim v kulturi za leto 2022 (v nadaljevanju: JR11–DŠ–KNJIGA–2022).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 8. 7. 2022 in se izteče dne 22. 8. 2022.

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine