Ostali razpisi

Javni razpis za dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev

Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v osemenjevalnih središčih, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– zdravstvenega varstva plemenjakov;
– sistematičnega spremljanja zdravja plemenjakov in oploditvene sposobnosti njihovega semena za osemenjevanje;
– pridobivanja, priprave in preverjanja zdravstvene ustreznosti živalskega semena;
– skladiščenja in distribucije živalskega semena.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024004.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine