Ostali razpisi

Javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru POMP.

Ključni cilj javnega razpisa je zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam in odpraviti njihovo materialno prikrajšanost in socialno izključenost.

Ciljna skupina – končni prejemniki pomoči
Končni prejemniki pomoči so upravičene osebe s seznama, ki ga bo v skladu z drugim odstavkoma 79.d člena ZSV, enkrat letno določil minister, pristojen
za socialno varstvo. Seznam končnih prejemnikov pomoči oziroma upravičenih oseb v letu 2024 bo določen najkasneje do podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji na tem javnem razpisu.

Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-zadelo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/, izbrani
prijavitelji bodo obveščeni o objavi. Za ugotavljanje upravičenosti končnih prejemnikov pomoči, skladno s seznamom iz prejšnjega odstavka, je odgovoren prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu.
Postopek ugotavljanja upravičenosti je podrobneje opredeljen v priloženih Navodilih upravičencem za izvajanje razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Navodila).

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadevein-enake-moznosti/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine