Novice

SPOT: Obvezna socialna zavarovanja podjetnika – samozaposlene osebe

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti na točki portala SPOT. Na novo se zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček, izkazan v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, najpozneje za mesec april.

Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost (samozaposlene osebe), prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V skladu s 4. členom ZPSV morajo samozaposlene osebe plačevati naslednje prispevke:

· prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

· prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

· prispevek za starševsko varstvo in

· prispevek za zaposlovanje.

 

Vse podrobnejše informacije v zvezi s tem, najdete na povezavi:

Obvezna soc. zavarov. samozaposleni

 

Za: SPOT Svetovanje Koroška
PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Veronika Zupanc, podjetniška svetovalka

 

 

 

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine