Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančne produkte

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančne produkte – AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF, št. 3301-1/2024-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listuRS, št. 18/24 z dne 1. 3. 2024, in sicer kot sledi:
I. V javnem razpisu se besedilo v 4. poglavju »Upravičeni vlagatelji in projekti«, podpoglavju A. »Pogoji za vlagatelja«, pri 3. točki v d. odstavku (NVO PF neprofitne zasebne organizacije) spremeni, in se dopolni s 4. točko, ki se glasi:
4. gospodarska zbornica.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine