Novice

Delo na daljavo/hibridno delo – ukrep celostnega prometnega načrtovanja

 

Fleksibilne oblike dela, med katere sodi tudi delo na daljavo/hibridno delo, nudijo možnost številih pozitivnih učinkov tako za zaposlene kot delodajalce, prispevajo k dobremu počutju zaposlenih, krepijo učinkovitost ter olajšujejo usklajevanja dela in zasebnega življenja. Med drugim omogočajo širši nabor kandidatov za določeno delo mesto, zmanjšujejo ogljični odtis in obremenjenost kritične infrastrukture, pospešujejo digitalizacijo in prispevajo k Evropskemu zelenemu dogovoru. Hkrati pa so s tem povezane potrebe po prilagajanju sistemov (pravni postopki, internetna varnost, obstoječi načina komunikacije in organizacije dela …) in krepitev kulture odgovornosti ter zaupanja. Ta temelji na jasno postavljenih ciljih ter na opuščanju uporabe merjena produktivnosti na uro in osredotočanje na končni izdelek.  

Evropsko raziskovalne središče ocenjuje, da je za delo na daljavo/hibridno delo primerno približno vsako četrto delovno mesto v Evropski uniji. Krepi se zavedanje, da bodo delodajalci v prihodnosti za zagotovitev konkurenčnosti morali zaposlenim ponujati vsaj nekatere izmed elementov fleksibilnega dela (npr. časovno in/ali lokacijska fleksibilnost). Te so še posebej zaželjene pri mlajših generacijah, ki vstopajo na trg del. 

V okviru izvajanja projekta ReMOBIL smo v sredo, 6. 3. 2024. v Ljubljani organizirali delavnico »Delo na daljavo/hibridno delo – ukrep celostnega prometnega načrtovanja«. V uvodnih predstavitvah so predstavili: 

  • Peter Zajc, RRA Koroška, širši okvir razumevanja dela na daljavo/hibridnega dela ter ugotovitve raziskave med zaposlenimi v občinskih upravah ter regionalnih in območnih razvojnih agencijah; 
  • Gregor Pretnar, potencial zmanjševanja poti na delo v Osrednjeslovensko regijo kot posledica morebitne krepitve dela na daljavo/hibridnega dela; 
  • Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, načrte za vzpostavitev centra za delo na daljavo v Posočju. 

 

V živahni razpravi je bilo med drugim izpostavljeno, da tovrstne oblike dela lahko prispevajo tudi k prizadevanjem za decentralizacijo sicer izrazito centralizirane države. 

 

Prispevki:

 

 

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine