Ostali razpisi

Javni razpis za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF

Namen in cilj javnega razpisa
Finančna produkta sta namenjena premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih javnih organizacij oziroma neprofitnih zasebnih organizacij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

Finančna produkta sta namenjena vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost vlagatelji iz območij z nižjo razvitostjo in območij avtohtonih narodnih skupnosti. Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Več: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine