Ostali razpisi

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

Namen in cilj javnega razpisa
Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokov gospodarskih subjektov, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

Finančni produkt BIZI PF je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine