Ostali razpisi

Popravek Javnega razpisa za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah objavlja popravek Javnega razpisa za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-9/2023)

V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-9/2023)« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58/23, dne 26. 5. 2023, se v točki 13. Izbor projektov besedilo šestega odstavka nadomesti z besedilom »Pri ocenjevanju kakovosti bodo ovrednoteni
odgovori na postavljene štiri skupine tematskih vprašanj. Skupno število točk za projektno vlogo v okviru ocenjevanja kakovosti je 20 (100%). Vsaka projektna vloga projekta manjših vrednosti mora doseči najmanj 3 točke pri vsaki skupini tematskih vprašanj in mora doseči vsaj 60% ali 12 točk, da bo naprej obravnavana. Projekti, ki ne dosežejo 12 točk, bodo zavrnjeni. O projektih, ki bodo dosegli 12 točk ali več, se bo razpravljalo na seji OzS, z možnostjo odobritve ali zavrnitve sofinanciranja.«.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine