Ostali razpisi

Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027 (referenčna številka: 4300-132/2023-1630-4)

Predmet javnega razpisa za projekte manjšega obsega IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo samo k naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:
Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people)

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti skupni čezmejni dogodki, ukrepi ozaveščanja in skupno učenje.

Namen tega specifičnega cilja je izkoristiti še neraziskane možnosti čezmejnega sodelovanja ter spodbujati ukrepe za izmenjavo znanja in interakcije med ljudmi na obeh straneh meje.

Projekti manjšega obsega morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov projekta).

Več: www.si-hr.eu 

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine