Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka: JR OCPS) v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.
Občine, ki bodo imele v skladu s pogoji in zahtevami predmetnega javnega razpisa in v njem navedenih podlag izdelano in potrjeno OCPS, bodo lahko kandidirale za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEKP 21–27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih

Več: : https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebjein-energijo/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine