Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2023

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je financiranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Izvajalec razpisa ne bo izbral vlagatelja:
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala v preteklosti;
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega letovanja.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si

Več info: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023028.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine