Ostali razpisi

Popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah objavlja popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)

V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23, dne 3. 3. 2023, se v točki 5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in velikost projekta besedilo tretjega odstavka nadomesti z besedilom »V programu lahko
sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša več kot 160.000 EUR sredstev ESRR in ne več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR za prednostno nalogo 1 in prednostno nalogo 2 in ne več kot 350.000 EUR sredstev ESRR za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.1.«.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine