Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 z dne 19. 8. 2022 ter št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR                                Postavka – leto                                 Oblika sredstev                                Vir sredstev
7.000.000                                           2022, 2023                                         Posojilo                                     Namensko premoženje Sklada

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine