Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah

B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

C. Statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike.

 Cilji javnega razpisa so:

– zagotoviti dodatne ure športne vzgoje v osnovni šoli s skupnim poučevanjem razrednih učiteljic in športnih pedagogov,
– izboljšati gibalno zmogljivost študentov ter povečati število študentov v športnih programih,
– izboljšati kakovost spodbud za športno nadarjene šolarje,
– zagotavljanje podpore pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti,
– povečati kakovost dela v športnih oddelkih v srednjih šolah.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine