Ostali razpisi

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023

Cilji javnega razpisa so: Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije;

V skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati:
– delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

Kontaktne osebe in informacije za vlagatelje, podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so dostopne na spletnem naslovu:
– Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI
– Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
– Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo, je vlagateljem na razpolago Zavod za šport RS Planica, mag. Saša Grujić, tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@sport.si. Za dodatne informacije glede javnega razpisa, je vlagateljem na razpolago Eva Seničar, Direktorat za šport, tel. 01/400-54-25; E: eva.senicar@gov.si.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023030.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine