Novice

Obisk Vlade Republike Slovenije na Koroškem

V sredo, 27. septembra 2023, so člani slovenske vlade obiskali Koroško regijo. V sklopu obiska je potekalo srečanje z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

V okviru regije od Vlade RS pričakujemo pospešitev izvajanja sanacijskih ukrepov. Pred zimo je predvsem potrebno urediti vodotoke, ceste, zagotoviti pitno vodo, oskrbo z energijo, nadomestne bivalne prostore, … Občine morajo čimprej dobiti povrnjene stroške intervencij.  Zelo pomembno je, da bo država namenila zadostna sredstva za razvoj regije, ki bo bolj dolgoročne, sistemske narave.

Koroška je bila, ob vseh že prej obstoječih problemih, z avgustovskimi poplavami in zemeljskimi plazovi ena od najbolj prizadetih regij. Dodatno jo je prizadela še ekološka katastrofa. Ocenjujemo, da bodo posledice poplav bistveno poslabšale že tako nezavidljiv položaj regije in imele daljnosežne učinke. Upoštevajoč specifični položaj Koroške regije, predlagamo da Vlada RS v nastajajoči Zakon o obnovi vključi pripravo posebnega Programa popoplavne obnove in spodbujanja razvoja Koroške regije, ki bo celovito naslavljal ukrepe za izboljšanje kakovosti bivanja in konkurenčnosti gospodarstva v regiji.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj g. Aleksander Jevšek, državni sekretar na MGTŠ g. Matevž Frangež ter predstavniki lokalnih oblasti in gospodarskih združenj so obiskali tudi podjetja, ki delujejo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška, enota Ravne na Koroškem.

Ključno se nam zdi tudi, da perspektivne kadre, ki jih imamo, obdržimo v regiji in privabimo druge, ki bodo prepoznali Koroško, kot odličen prostor za delo ter življenje. Vse to je in bo izjemnega pomena za naše gospodarstvo, podjetništvo, turizem in drugo …

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine