Ostali razpisi

Razpis za »Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved«

Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000 EUR.
Pravico do sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalke in raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved največ tri leta pred datumom razpisa. Kandidatke in kandidati se lahko prijavijo na razpis največ dvakrat. Na podlagi prispelih prijav bo komisija določila ožji izbor kandidatk in kandidatov za Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo. Izbrane kandidatke in kandidati bodo predstavili svoje delo na javni predstavitvi na Kemijskem inštitutu.
Vse pravočasno oddane vloge bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi: dr. Petar Djinović, doc. dr. Matej Huš, prof. dr. Mateja Manček Keber, izr. prof. dr. Franci Merzel in dr. Alenka Ristić.

Predložitev prijav: do vključno petka, 27. oktobra 2023, na elektronski naslov preglovenagrade@ki.si v pdf formatu.

Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidatke ali kandidata in njene/njegove bibliografije;
– doktorsko delo;
– članki, povezani z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah z dejavniki vpliva;
– izpisek člankov iz baze Cobiss;
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web of Science (posebej označiti dela, ki so del doktorata).

Komisija bo v dveh tednih po javni predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prireditvi Kemijskega inštituta decembra 2023.

Prijavitelj javnega razpisa:

Kemijski inštitut

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine