Novice

Potekala je zaključna konferenca projekta Pohorka

V četrtek, 12. oktobra 2023, je na Kopah potekala zaključna konferenca projekta Pohorka oz. s polnim nazivom VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih habitatov ter zagotavljanja mirnih con na Pohorju, akronim – Pohorka.

Zaključno konferenco je moderiral mag. Peter Zajc z Regionalne razvojne agencije za Koroško regijo, RRA Koroška d.o.o. Izvedene aktivnosti v okviru projekta Pohorka so predstavili predstavniki partnerjev na projektu: RRA Koroška, kot vodilni partner, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Mislinja, Občina Zreče in RIC Slovenska Bistrica.

Vodja projekta Pohorka, Jasmina Pungartnik, je izpostavila Pohorje kot prepoznano naravovarstveno pomembno območje na državni in evropski ravni, ki spada v vseevropsko omrežje Natura 2000, za ožji del pa potekajo zaključne aktivnosti za ustanovitev Regijskega parka Pohorje.

Projekt je nadaljeval in nadgradil aktivnosti ter dobre prakse že izvedenih projektov projektnih partnerjev na projektnem območju v preteklosti. Projekt naslavlja sedem kvalifikacijskih habitatnih tipov in šest kvalifikacijskih živalskih vrst v sklopih:

  • ukrepi obnove habitatov vezanih na gozdne habitatne tipe (bukovi gozdovi, barjanski gozdovi, kisloljubni smrekovi gozdovi, javorovi gozdovi),
  • ukrepi obnove habitatov vezanih na mokriščne habitatne tipe (aktivna visoka barja, prehodna barja),
  • ukrepi obnove habitatov vezanih na traviščne habitate (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom),
  • ukrepi obnove življenjskega prostora naslovljenih vrst – alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin.

Projektni partnerji so sanirali nekatere odseke planinskih poti ter dopolnili in nadgradili interpretacijo  pohodnih poti ter centrov za obiskovalce na Rogli, Kopah in Treh Kraljih. Ti gorski centri predstavljajo izhodiščne točke vstopa v bodoči Regijski park Pohorje.

>Podrobnejša predstavitev izvedenih ukrepov<<

Vrednost projekta je znašala 2.182.741,55 EUR. Naložbo sta sofinancirala RS (Ministrstvo za naravne vire prostor) in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal v obdobju med leti 2019 in 2023.  Po prvem delu konference si je v drugem delu del udeležencev ogledal nekatere izvedene ukrepe na terenu med Kopami in Črnim vrhom.

Več: Zaključna konferenca

Fotografije: Jasmina Pungartnik

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine