Novice

Podaljšanje javnega razpisa za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023 oziroma do porabe sredstev

V letu 2023 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji katerega rok je podaljšan do 30.06.2024.

Predmet razpisa:

Ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSK za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: GSK), ki jih razpisuje RRA Koroška v sodelovanju z občinami: Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi ter bankama Delavska hranilnica d.d. in LON d.d..

Namen razpisa:

Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, kot tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSK omogoča lažjo pridobitev posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Upravičenci po tem razpisu so:

Mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in pred-financiranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 

50% garancije za INVESTICIJE ter 80% garancije za OBRATNA SREDSTVA in pred- financiranje projektov.

Kreditni potencial na dan 1.1.2024 znaša 789.632,00 EUR.

 Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

  • Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka
  • LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka

Dodatne informacije:

Urška Sušnik, tel.št.: 059-085-180, e-pošta: racunovodstvo@rra-koroska.si

Danijela Uran, tel.št.: 059-085-183, e-pošta: danijela.uran@rra-koroska.si

Rok za oddajo vlog:

Razpis je odprt do 30.06.2024 oziroma do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.

Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno. RRA Koroška d.o.o. bo upravičence pisno obvestila z odločitvijo pristojnih organov v roku 15 dni po sprejemu odločitve na Kreditnem odboru GSK.

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo (vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi posojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo po pošti na naslov: RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd ali po elektronski pošti: racunovodstvo@rra-koroska.si.

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

Razpisna dokumentacija dosegljiva na povezavi:

https://rra-koroska.si/si/aktualno/novice/objava-javnega-razpisa-za-dodeljevanje-garancij-ugodnih-bancnih-kreditov-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-koroski-regiji-za-leto-2023-oz-do-porabe-sredstev/

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine