Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2023) je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2023 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2023.

Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2023«, in sicer:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Težišča javnega razpisa CRP 2023 tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom udeležencev CRP.

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP.

Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.

Več: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno
in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine