Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO PF

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO PF, št. 3301-1/2023-SRRS-4, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/23 z dne 3. 3. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega odstavka v točki 2.2.6 »Upravičeni stroški projektov« po novem glasi:

»Upravičeni stroški projekta so odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 100,00%.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine