Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2022/2023

II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022017.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine