Ostali razpisi

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2022–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju: JR1–KG–2022–2023).

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022017.pdf

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine