Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUJIK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis) in javni poziv (v nadaljevanju: javni poziv):
– Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022
– Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma
sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2022.

Besedilo javnega razpisa in javnega poziva bo od dne 11. 2. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022017.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine