Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE, št. 3021-1/2022-SRRS-20, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 s spr. in dop. v št. 157/23 z dne 16. 12. 2022 ter št. 25/23 z dne 24. 2. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5 »Pogoji črpanja«, se besedilo 1. točke spremeni, in se po novem glasi:
»Rok za črpanje sredstev je največ 2 meseca po zaključku projekta.«

II. Besedilo v poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge«, se po novem glasi:
»Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.«

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine