Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI, št. 0301- 1/2022-SRRS-52, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 161/22 z dne 23. 12. 2022 s spr. in dop. v št. 25/23 z dne 24. 2. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5 »Pogoji črpanja«, se besedilo 1. točke spremeni, in se po novem glasi:
»Rok za črpanje sredstev je največ 2 meseca po zaključku projekta.«

II. Besedilo v poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge«, se po novem glasi:
»Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.«

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine