Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024

Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki
jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Več info: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023017.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine