Ostali razpisi

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2021 (v nadaljevanju: JR4-PS-2021).

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2021 (v nadaljevanju: JR4-PS-2021).
 
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
 
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in se izteče dne 9. 4. 2021.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine