Ostali razpisi

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«

Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine