Ostali razpisi

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Popravek
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj
v šolskem letu 2020/2021, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/21 z dne 21. 5. 2021.
1. Besedilo javnega razpisa se spremeni tako, da se 6. točka glasi:
6. Rok za predložitev prijav ter način predložitve prijav
Prijava mora biti pripravljena v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana ali dostavite v vložišče zavoda najkasneje do 31. 8. 2021.
Šteje se, da je prijava dostavljena pravočasno, če je do roka oddana priporočeno po pošti ali dostavljena na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Zavoda RS za
šolstvo.
2. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Prijavitelj javnega razpisa:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine