Ostali razpisi

Javni razpis za izgradnjo zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah

1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je Izgradnja zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah (v nadaljevanju: zbirke) po vnaprej dogovorjeni ceni ene izposoje vsake od v zbirko uvrščenih e-knjig dokler bodo za ta namen razpoložljiva proračunska sredstva, vendar ne dlje kot do 31. 8. 2026.
Z javnim razpisom ministrstvo vabi prijavitelje, da ponudijo vsaj en naslov iz domačega branja v e-formatu in so ga pripravljeni umestiti na distribucijsko platformo
za izposojo e-knjig Biblos, ki bo prilagojena oziroma nadgrajena posebej za šolske knjižnice.
V Sloveniji je namreč le ena distribucijska platforma za izposojo e-knjig, ki je kompatibilna s sistemom COBISS, torej s sistemom v katerem morajo po 39.č členu Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS; št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) voditi in izposojati knjižnično gradivo vse šolske knjižnice – to je Biblos.
Za vsako izbrano e-knjigo bo vnaprej dogovorjena cena ene izposoje te knjige za izposojo preko šolskega Biblosa. Ceno ene izposoje od vsake od prijavljenih e-knjig, ki ne sme presegati 0,33 EUR (vključno z DDV), predlaga prijavitelj, ministrstvo pa presoja njeno ustreznost v skladu s točko 6.3 javnega razpisa.
Izposoja e-knjige je izvršena, ko uporabnik pri izbrani e-knjigi izbere možnost izposoje – pritisk na gumb Izposodi. S tem se e-knjiga zabeleži v sistemu kot izposojena, kar pomeni, da se prenese v uporabniški račun uporabnika, od koder je na voljo za prenos na poljubno elektronsko napravo. Čas izposoje je največ 30 dni; po izteku tega roka se izposojena e-knjiga samodejno zaklene in je ni mogoče več odpreti.
Pogoji izposoje in celotna višina sredstev za izposojo bo opredeljena v pogodbi med izbranim prijaviteljem in Beletrino. Ministrstvo bo v šolskem letu 2022/2023 za izposojo e-knjig zagotovilo sredstva za cca 450.000 izposoj.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022067.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Voščilo 2024

Spoštovani! »Na vse izzive, tudi tiste najtežje, moramo sčasoma gledati kot na priložnost za rast,

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine