Ostali razpisi

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Kot ugotavlja W. Merkel v Past, Present and Future of Democracy – Policy Rewiew (2019)1 se predstavniška demokracija sooča s številnimi izzivi. V zadnjih letih je bil zaznan izrazit padec zaupanja v demokratične institucije in premik od odločanja in upravljanja, ki je utemeljeno na dejstvih in strokovnem znanju, multilateralizmu in konsenzualnemu oblikovanju politik k unilateralizmu, nacionalizmu, populizmu in polarizaciji. Povečuje se demokratični deficit in znižuje pripravljenost državljanov za sodelovanje v demokratičnih procesih. Ohranjanje
enakopravne, odprte, vključujoče in demokratične družbe zahteva opolnomočeno civilno družbo in spodbujanje demokratične, državljanske in družbene udeležbe ljudi (Uredba (EU) 2021/692 EU parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Državljani, enakost, pravice in vrednote).

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo (i) spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja, (ii) krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in (ii) okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja,
dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Več: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranjeprojektov-za-krepitev-aktivnih-drzavljanskih-pravic-inopolnomocenje-nvo-na-tem-podrocju/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za javno upravo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine