Ostali razpisi

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov
energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih (v nadaljnjem besedilu: planinski objekti).
Upravičene aktivnosti oziroma ukrepi so podrobneje opredeljeni v poglavju 3. razpisne dokumentacije.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine