Ostali razpisi

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

Namen »Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021« (v nadaljevanju JR ASI 2021) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.
Namen JR ASI 2021 je skladen s cilji programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« (v nadaljevanju program ASI). Izhodišče za
program ASI so demografske projekcije za Slovenijo, ki nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših v njem. Povprečna življenjska doba se je v Sloveniji zvišala, rodnost je upadla in kljub povečanju priselitev, te trenutno ne morejo nadomestiti upada delovno sposobnega prebivalstva. Zmanjšalo se je število prebivalstva predvsem v najbolj aktivni starostni skupini, to je od 20 do 64 let (Raziskava EUROPOP2018 napoveduje, da bo do leta 2030 na 100 delovno sposobnih 44,7 starejših, kar je 13 krat več kot leta 2018 (Vir: Poročilo o razvoju 2020, UMAR)). Zato je cilj programa ASI opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc
starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine