Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

S prejšnjo turistično strategijo, Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, je bila vpeljana kategorija vodilnih destinacij – po opredelitvi v strategiji tistih destinacij, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028 (SST 2022-2028) ohranja vodilne destinacije s tem, da jasneje definira pogoje zanje, uvaja pa perspektivne DMO ter regijske turistične destinacije in regijske DMO. Strategija določa, da je status trenutnih vodilnih destinacij zamrznjen do konca leta 2023.

V SST 2022-2028 je opredeljena vizija slovenskega turizma: »Zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse«, ki naslavlja predvsem preobrazbo ponudbene strani in se osredotoča na odgovornega, zahtevnejšega gosta. Za doseganje vizije se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti.

Več: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine