Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje literarne kritike v spletnih medijih s področja kulture za leto 2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje literarne kritike v spletnih medijih s področja kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: JR6–KRITIKA-SM–2023).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v aplikaciji za prijavo vlog www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 14. 4. 2023 in se izteče dne 15. 5. 2023.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine