Ostali razpisi

Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023–2024

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom.
Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske1 dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo kot rezultat projekta na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 20302. Projekte lahko izvajajo prijavitelji samostojno ali v partnerstvu z največ enim projektnim partnerjem.

Načela socialne ekonomije3 so za potrebe tega javnega razpisa povzeta po Akcijskem načrtu za socialno gospodarstvo4 Evropske komisije, in sicer so opredeljena kot:

– dajanje prednosti ljudem in socialnemu in/ali okoljskemu namenu pred dobičkom,
– ponovno vlaganje dobička in presežkov v izvajanje dejavnosti v interesu članov/uporabnikov (»skupni interes«) ali širše družbe (»splošni interes«) ter
– demokratično in/ali participativno upravljanje.

Družbeni učinki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljeni kot kratkoročne ali dolgoročne spremembe, ki so (oziroma bodo) posledica izvedenih aktivnosti prijavitelja ter ustvarjajo pozitivno družbeno spremembo na izbranem področju delovanja oziroma širše. Pri oceni družbenih učinkov aktivnosti projekta se upoštevajo tako pozitivni kot negativni dosežki.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine