Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 168.010,00 eurov. Sredstva se v letu 2023 zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-23-0026.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023044.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine