Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«

Sprememba
Na podlagi sklepa št. 4301-2/2023-2570/33 z dne 5. 9. 2023 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1) (oznaka: JR NOO DIST EE 2023).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46/23, se v tretjem odstavku točke 10.2 doda besedilo tako, da se glasi:
»Predvidena so tri odpiranja vlog. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, za drugo odpiranje do 6. 10. 2023, za tretje odpiranje pa 30. 6. 2024.«

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine