Ostali razpisi

Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«

Predmet JR je financiranje storitev v okviru projekta »E-oskrba na daljavo« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu, prednostno za osebe, ki so bile vključene v operacijo »E-oskrba na domu« (objava dne 28. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 11/22; v nadaljnjem besedilu: operacija »E-oskrba na domu«) in druge polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same in niso vključene v celodnevno obliko institucionalne oskrbe.

Projekt bo tako omogočil nadaljevanje prejemanja storitev ter krepitev samostojnosti, varnosti in višjo kakovost življenja osebam, ki so bile vključene v operacijo »E-oskrba na domu« in polnoletnim osebam, ki imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, zmanjšano sposobnost samooskrbe oziroma
so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same. V luči splošnega pomanjkanja kadra za opravljanje socialnih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe na domu bo JR pripomogel tudi k temu, da bodo osebe lahko dlje časa ostale doma. JR bo prav tako omogočil analizo potreb po e-oskrbi, oceno učinkovitosti storitev e-oskrbe, zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev in s
tem načrtovanje nadaljnjega razvoja e-oskrbe. Projekt »E-oskrba na daljavo« zajema izvajanje storitev na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočke, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023092.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine