Ostali razpisi

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom in prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom in prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 2023 (v nadaljevanju: JR8–DELOVNE ŠTIPENDIJE–2023).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 25. 8. 2023 in se izteče dne 25. 9. 2023.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine