Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30.obletnici samostojnosti Slovenije (z oznako JR2– IK–30 LET–2021). 
 
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
 
 
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 26. 2. 2021 in se izteče dne 29. 3. 2021.
 
Prijavitelj javnega razpisa:
Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine