Ostali razpisi

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 1. 3. 2021

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

 
Razpisana sredstva po sklopih:
– Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne podjetnike,
pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti.
– Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna
Republike Slovenije, ukrep NRP 2330-17-0027 Ukrepi proti zaraščanju.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine