Ostali razpisi

Sprememba V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19«

6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 14.201.910,47 EUR, pri čemer je največ do 11.295.138,51 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 2.906.771,96 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine