Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

Predmet, namen in cilj javnega razpisa
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
Med območja, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti, spadajo naslednje občine: Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci.
Namen javnega razpisa je krepitev in podpora izvajanju mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti. V skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi
lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Mladinski program in program za mlade je namenjen mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnosti mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Urad Republike Slovenije za mladino

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine